De Protestantse Gemeente Delft heeft van de provincie Zuid-Holland een meerjarige projectsubsidie van €380.713,- ontvangen voor de restauratie van het grafmonument van zeevaarder Piet Hein dat zich in de Oude kerk bevindt.

Behoud en ontwikkelen cultureel erfgoed
De subsidie van €380.713,- voorziet in een deel van de begrootte kosten om de restauratie te kunnen uitvoeren. Voor de provincie is de restauratie van het grafmonument belangrijk omdat het bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme.

Momenteel lopen nog meer subsidieaanvragen bij diverse fondsen. Uiteraard zal de Oude en Nieuwe Kerk Delft zelf ook een substantiële bijdrage leveren voor de restauratie en het behoud van ons cultureel erfgoed.

De staat van het monument
Wij zijn als organisatie bijzonder blij met deze subsidie. Naar alle waarschijnlijkheid kan begin 2024 worden begonnen met de grootschalige restauratie. En die is bijzonder nodig.

Het monument is zwaar zoutbelast en dit tast de kwaliteit ernstig aan. Het natuursteen vertoont op diverse plekken schade. Er is scheurvorming, er zijn afgebrokkelde stukken en het gesteente is verkleurd. Een deel van die schade is een direct gevolg van de zoutbelasting wat om speciale behandelingen vraagt. Het monument zal weer in goede staat moeten worden gebracht. Eerdere restauraties zijn niet altijd zorgvuldig gedaan. Zo zijn de globes op de kroonlijst bij een vorige restauratie zwaar overschilderd.


“Wij zijn heel blij met deze subsidie die ons in staat stelt zo’n belangrijk object te renoveren. Tegelijk willen we niet voorbijgaan aan Piet Hein en zijn nalatenschap.”

Nyncke Graafland-van den Berg
(directeur bedrijfsvoering, Oude en Nieuwe Kerk Delft)


Het verleden bevragen
Naast het conserveren van ons maatschappelijk, kunsthistorisch en cultureel erfgoed daagt onze tijd ons uit om ons opnieuw te verhouden tot ons verleden. De restauratie van dit grafmonument zal daarom door ons worden aangegrepen om stil te staan bij Piet Hein en zijn nalatenschap. Dat zullen we op diverse manieren doen. Denk daarbij aan een tentoonstelling en lezingen waarbij we aansluiten bij het herdenkingsjaar van het slavernijverleden.

Dat past in het bredere maatschappelijk vraagstuk naar het slavernijverleden. Zo laat ook Gemeente Delft onderzoek doen naar het slavernijverleden en zal de resultaten hiervan binnenkort presenteren. Ook de Protestantse Kerk Nederland heeft een onderzoek gedaan dat net is gepubliceerd in de ‘Gids Kerk en Slavernijverleden’.

Kunsthistorische waarde
Naast deze historische en maatschappelijke vraagstukken is het monument van Piet Hein belangrijk in de cultuurgeschiedenis en architectuur. Het object zelf is het waard om opgeknapt te worden omdat het kunsthistorisch van grote waarde is.

Piet Hein
Piet Hein was een Nederlandse zeevaarder en admiraal die leefde van 1577 tot 1629. Hij is vooral bekend vanwege zijn overwinning op de Spaanse Zilvervloot in 1628, waarbij hij een groot aantal schepen en een enorme buit veroverde. Deze overwinning was van groot belang voor de Nederlandse economie en versterkte de positie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als een belangrijke zeevarende natie. Naast zijn militaire carrière was Piet Hein ook een dichter en schrijver. Op 17 juni 1629 sneuvelde Piet Hein tijdens een gevecht met twee vijandige kaperschepen. Hij werd begraven in de Oude Kerk, waar later een bijzonder praalgraf werd geplaatst.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1