In verband met de per 22 mei 2018 aangenomen privacywet heeft de Oude & Nieuwe Kerk Delft haar privacybeleid aangepast. Hieronder vindt u meer informatie over dit beleid.

Persoonsgegevens
Via de website van de Oude & Nieuwe Kerk te Delft (www.onkd.nl) beschikken wij over de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te vergaren en te verwerken. Deze verzameling/verwerking van persoonsgegevens vindt plaats als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u door het invullen van één van de diverse contactformulieren op onze website deze gegevens met ons deelt. De volgende persoonsgegevens kunnen o.a. door ons gevraagd worden:

  • uw voor- en achternaam
  • adresgegevens (zoals straatnaam, huisnummer en postcode)
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

De hoeveelheid informatie en de aard hiervan zullen afhangen van de door u gevraagde opdracht/activiteit. Bovenstaande gegevens stellen ons in staat om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen. Ook bij vragen en/of bij het uitvoeren van een overeengekomen opdracht (hierbij kunt u denken aan de aanvraag van een gidsen- of vriendenpas, vragen omtrent verhuur of andere activiteiten) zullen wij gebruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Om de gestelde vraag en/of opdracht goed te kunnen afronden zullen wij uw persoonsgegevens bewaren in ons systeem. Deze termijn zal per (aan)vraag verschillen. Zodra uw aanvraag of opdracht succesvol afgerond is, zullen wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen. Financiële gegevens (bijv. facturaties) zullen, conform de wetgeving, zeven jaar bewaard blijven.

Gidsenpas/vriendenpas
Via onze website kunt u, na het invullen van een aanvraagformulier, een vrienden- of gidsenpas aanvragen. Na goedkeuring van uw aanvraag zullen uw gegevens bewaard worden in ons systeem. Als uw gidsen- of vriendenpas verlopen is, en u kenbaar heeft gemaakt deze niet te willen verlengen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Omdat deze passen persoonsgebonden zijn, zal er aan elke pas een pasfoto gekoppeld worden.
Dit stelt onze medewerkers in staat om de drager van de pas te kunnen identificeren en deze al dan niet toegang te verlenen tot de Oude en/of Nieuwe Kerk Delft.

Derden
Uw persoonsgegevens worden alléén met derden1 gedeeld indien:

  • u hier zelf toestemming voor geeft
  • de informatie geanonimiseerd is
  • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst/opdracht

We delen uw gegevens alleen (zonder uw expliciete toestemming) met een beperkt aantal partijen, bijvoorbeeld cateringbedrijven, als dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst/opdracht en/of wettelijke verplichting. Verder zal de gedeelde informatie waar mogelijk geanonimiseerd worden.
Zonder uw toestemming wordt uw informatie niet aan derde partijen verstrekt voor marketing doeleinden.

Cameratoezicht
In zowel de Oude als de Nieuwe Kerk van Delft bevinden zich diverse beveiligingscamera’s die de aanwezigheid van de bezoekers vastleggen. Deze camera’s zijn geplaatst voor de veiligheid van de bezoekers, medewerkers en van de gebouwen.
Aan de vergaarde beelden zullen geen persoonlijke gegevens gekoppeld worden. Camerabeelden die in beide kerken worden gemaakt, zijn voor alle medewerkers van de Oude & Nieuwe Kerk Delft op locatie in ‘real time’ te zien. Alleen gemachtigde medewerkers kunnen de beelden achteraf nog bekijken. De gemaakte beelden worden opgeslagen op een speciale server die voorzien is van een wachtwoord. Alleen de medewerkers die door hun functie genoodzaakt zijn om de camerabeelden achteraf nog te kunnen bekijken, zijn in het bezit van dit wachtwoord.
De gemaakte beelden zullen maximaal drie weken bewaard blijven (tenzij er aanleiding is om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld i.v.m. calamiteiten). Er wordt alleen gekeken naar zaken waarvoor het cameratoezicht is ingesteld. Daarnaast zullen de camerabeelden enkel gedeeld worden met de politie als hier noodzaak voor is.

Website
De website van de Oude & Nieuwe Kerk Delft maakt gebruik van het programma Google Analytics. Dit programma stelt ons in staat om het bezoekersgedrag op onze website inzichtelijk te maken en de effectiviteit van eventuele Adwords-advertenties te kunnen inzien. Al deze vergaarde informatie wordt overgebracht en opgeslagen op de servers van Google (Verenigde Staten). Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google bekijken. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics.
Beide kerken hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Er zullen dan ook geen gegevens gedeeld worden voor aanvullende Google-diensten. Gegevens die door middel van Google Analytics verzameld worden, zullen anoniem verwerkt worden (hierbij kunt u denken aan het IP-adres) en niet gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. Gegevens die via Google Analytics verzameld worden, zullen 14 maanden bewaard blijven. Na deze periode zullen alle verzamelde gegevens verwijderd worden van Google.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies worden door uw webbrowser opgeslagen en dienen ervoor om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat deze functioneel goed blijft presteren.
Via de instellingen van uw webbrowser is het mogelijk om deze cookies uit te schakelen.

U heeft altijd het recht om de gegevens die door de Oude & Nieuwe Kerk Delft vergaard en verwerkt zijn in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oudekerk-delft.nl. Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden. Bij verdere vragen omtrent dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

5 november 2018, Delft

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1