× Um diese Inhalte anzuzeigen, wird das System konfiguriert de

Vanaf het jaar 2000 kregen de kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk de eerste rapporten over de staat van het gebouw onder ogen, die blijk gaven van een noodzaak tot restaureren. Tegelijkertijd ontwikkelden zich ook gedachten om de kerk naast aanpassingen in kerkelijk gebruik, nog meer geschikt te maken voor breder maatschappelijk en cultureel gebruik.

SUBSIDIE
In 2006 werden de eerste plannen geconcretiseerd en vertaald naar een kostenbegroting. Door de hoogte van de kostenbegroting was de Nieuwe Kerk in de afgelopen jaren tot tweemaal buiten subsidieregelingen gevallen. Tot de aankondiging in september 2012 van toenmalig staatssecretaris Zijlstra dat de Nieuwe Kerk in Delft, tezamen met vijf andere grote restauratieprojecten, alsnog in aanmerking kwam voor subsidie. Een subsidie bedoeld om de achterstand in restauratie weg te kunnen werken en tegelijkertijd een impuls te geven aan de restauratiesector in Nederland.

TWEE ONDERDELEN
Het restauratieprogramma was erop gericht te waarborgen dat de kerk de verschillende functies in de toekomst kan blijven uitoefenen en vooral ook verder kan uitbreiden. De bestaande nevenruimten zijn nu te klein, de vaste banken in het middenschip van de kerk bemoeilijken het organiseren van evenementen en er zijn te weinig facilitaire voorzieningen. De restauratie bestond daarom uit twee onderdelen: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het herinrichten, uitbreiden en moderniseren van het interieur.

HOE VERDER?
In 2017 is de restauratie en de herinrichting van de Nieuwe Kerk afgerond. Tijdens een feestelijke openingsweek in november 2017 werd de Nieuwe Kerk gepresenteerd aan de stad. De realisatie van het kerksouterrain is tijdens het restauratieproces vertraagd door diverse procedures. Het kerkbestuur heeft uiteindelijk besloten om, vanwege de gestegen bouwkosten, niet verder te gaan met de uitvoering van het kerksouterrain. In de komende periode wordt nagedacht over alternatieven voor de benodigde facilitaire voorzieningen.

  • nk-extrieur-michael-van-oosten-9

Timeline »

Timeline schlieГџen ×
UA-28388632-1