× Pour afficher ce contenu, le systГЁme est configurГ� Г� fr

De Nieuwe Kerk is een eeuwenoud gebouw, midden in Delft. De kerk is de afgelopen jaren gerestaureerd. Nieuwe stoelen en een nieuwe verwarming maken het er aangenaam. Maar voor een goed gebruik ontbreekt nog wat: voldoende toiletten, een keuken, kleinere zaaltjes en bergruimte. Die zijn nodig om het gebouw voor kerkelijke en culturele activiteiten goed te kunnen blijven gebruiken. De Protestantse Gemeente Delft gaat een plan maken voor deze aanpassingen. Dat gebeurt zorgvuldig, met respect voor de historie en vooral samen met de stad.

Planning & deelprojecten
Ruim 650 mensen hebben de afgelopen tijd al meegedacht over de toekomst van de Nieuwe Kerk. Dat kon via twee online vragenlijsten in september/oktober en december. Maar ook tijdens bijeenkomsten op 9 oktober, 3 december 2018 en 3 juli 2019 in de Nieuwe Kerk. 95% van de ondervraagden wil graag dat de kerk een ‘huis van samenkomst’ is voor de hele stad. Het toevoegen van voorzieningen vinden veel mensen noodzakelijk en begrijpelijk. Hiernaast kunt u de complete verslagen van de bijeenkomsten en enquêtes downloaden.

Vier varianten
De Protestantse Gemeente Delft heeft onderzocht op welke plekken voorzieningen aan de Nieuwe Kerk kunnen worden toegevoegd. Op maandag 3 december presenteerde architect Ron Verduijn tijdens een stadsgesprek hiervoor vier verschillende modellen. De nieuwe voorzieningen kunnen ofwel aan de buitenkant ofwel aan de binnenkant van de Nieuwe Kerk geplaatst worden. De posters met de varianten kunt u hiernaast downloaden.

Vervolg
Binnenkort kiest de Protestantse Kerk Delft uit de vier modellen één voorkeursmodel. Dit gebeurt op basis van uw inbreng, het advies van de gemeente Delft en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In februari/maart vindt een stadsgesprek plaats over dit voorkeursmodel. U kunt dan opnieuw meedenken.

Chronologie »

Fermer la chronologie ×
UA-28388632-1