Officiële start restauratie grafmonument Piet Hein

Vandaag was de officiële start van de restauratie van het grafmonument van zeevaarder Piet Hein. Dat gebeurde met een mooie bijeenkomst in de Oude Kerk van Delft waar presentaties waren van Pier Terwen, Meesters In, Buro STIEL en van onze eigen directeur Nyncke Graafland.

Voordat zo'n restauratie daadwerkelijk gaat plaatsvinden is er al heel wat gebeurd. Er is veel onderzoek gedaan, er moeten fondsen komen om zo'n kostbaar monument te kunnen restaureren en alles moet zorgvuldig worden gepland. De daadwerkelijke restauratie zal ook lang in beslag nemen en de verwachting is dat pas over 1 tot 1,5 jaar het monument gereed zal zijn.

Duo-expositie

Zolang de restauratie loopt, is er een expositie gewijd aan de bekende Hollandse zeevaarder Piet Hein. In de expositie 'Piet Hein: de dood van een zeeheld' wordt meer uitgelegd over de restauratie, over het leven en de tijd van Piet Hein, over de tijd en het systeem waar hij onderdeel van was en wordt de vraag beantwoord: had hij wat met slavenhandel te maken? Op zaterdag 16 maart zal deze expositie, samen met de expositie: 'De Dicht-bij-je-bed-show: Daisy Ranoe en IJM over moderne slavernij' worden geopend en vanaf 18 maart zullen beide exposities voor iedereen zijn te bezichtigen.

Foto's vrijdag 15 maart

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.