Unieke vondst achter de graftekst van Piet Hein

De restauratie van het grafmonument van Piet Hein is in volle gang. Steen voor steen wordt het gedemonteerd. Bij ieder onderdeel leren we weer meer hoe dit monument is gemaakt, welke technieken werden gebruikt en hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om dit grafmonument te bouwen.

Maar de grootste ontdekking tot nu toe is wel de heel bijzondere muurschildering die achter het monument verstopt zat. Het is een afbeelding van Piet Hein, een zogenaamde priant, een afbeelding van de zeevaarder waarin hij in geknielde houding zit met de ogen omhooggeslagen.

Onderzoek nodig

Er moet nog verder onderzoek naar worden gedaan, maar een eerste werkhypothese is dat zowel de muurschildering als de afbeelding van Piet Hein van 17e-eeuwse origine zijn.

Onze specialisten denken dat de schildering mogelijk is gemaakt in 1635 in opdracht van de weduwe, omdat deze had gedreigd zelf een monument op te richten als de Staten-Generaal dit niet snel zouden doen (deze zijn pas in 1636 in actie gekomen). 

De schilder zou wel eens Hendrick van Vliet kunnen zijn, die bekend is van zijn kerkinterieurs (waaronder die van de Oude Kerk) en zijn portretten. Net als de weduwe woonde hij aan de Oude Delft, dus vlakbij de kerk. 

De werkzaamheden, die in maart officieel van start zijn gegaan, gaan gestaag verder. Het publiek kan gedeeltelijk meekijken door een mooi kijkgat in de wand van de Piet Hein expositie in de Oude Kerk van Delft. Deze expositie is te zien is tot het moment dat het grafmonument weer op zijn vertrouwde plek zal zijn teruggeplaatst.

Daarnaast kan het publiek nu ook de gisant van Piet Hein bekijken. Deze ligt nu op een plek waardoor het publiek de anders altijd onzichtbare kant nu juist kan zien. 

Benefietconcert 7 juni

Op 7 juni zal er een benefietconcert worden gehouden met medewerking van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de restauratie van het grafmonument van Piet Hein. Daarnaast zorgt deze bijzondere vondst van de afbeelding van Piet Hein ervoor dat er extra geld nodig is om deze unieke schildering op een goede manier te onderzoeken en te documenteren.

Foto's in hoge kwaliteit van de unieke vondst achter het grafmonument van Piet Hein zijn hier te vinden »

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.