De ontstaansgeschiedenis

Het ontstaan van de oudste kerk van Delft voert terug naar het donkere begin van de Middeleeuwen. Rond 1050 stond in de nederzetting langs de ‘Delf’ waarschijnlijk al een tufstenen kerkje van zo’n 12 bij 30 meter.

Stadsrechten

Rond 1240 neemt ambtenaar Bartholomeus van der Made het initiatief om het kleine kerkje uit te breiden met twee zijbeuken en een koor.

Wanneer Graaf Willem II het bedrijvige stadje Delft in 1246 stadsrechten verleent, wordt dát als het officiële ‘geboortejaar’ van de Oude Kerk beschouwd. Dus heeft de kerk eigenlijk twee geboortejaren.

Indrukwekkend

In die tijd heet de kerk nog naar Sint Bartholomeus, de beschermheilige van de stichter.

In de eeuwen die volgden ontwikkelt het bedehuis zich tot een indrukwekkende gotische basiliek. Maar nog steeds ademt de Oude Kerk iets van de sfeer van de Middeleeuwen.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.