Naast de kleurrijke ramen, indrukwekkende marmeren praalgraven en mooie orgels, bevat het interieur van de Oude Kerk ook een serie van zeven grote naamborden?

Eeuwenlange traditie
De borden geven in chronologische volgorde de namen van álle predikanten die de Protestantse Gemeente Delft sinds het jaar 1572 hebben gediend. Dit gebruik komt ook in andere kerken voor. Het is een manier om de voorgangers in ere te houden in navolging van de Bijbeltekst ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.' En het is een uiting van dankbaarheid voor het feit dat het Woord van God al eeuwenlang in vrijheid verkondigt mag worden. Ook in de Oude Kerk, tot op de dag van vandaag wekelijks op zondag.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1