Bijzettingen van Oranjes

Sinds Willem van Oranje, de stamvader van de familie Van Oranje-Nassau, zijn bijna alle overledenen van het Nederlandse Koninklijk Huis bijgezet in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk.

Minuut tot minuut

Vanaf het overlijden van één van de koninklijke familieleden tot aan de uitvaart wordt een gedetailleerd draaiboek afgewerkt. Daarin staat exact beschreven wat er van minuut tot minuut van alle betrokkenen verwacht wordt.

Bourdon

De koninklijke bijzettingen gaan gepaard met uitgebreide ceremoniële plechtigheden. Een lange rouwstoet trekt onder toeziend oog van militairen, in ceremonieel uniform, door Delft. Duizenden belangstellenden staan langs de route. Tot aan de binnenkomst in de Nieuwe Kerk klinkt het sonore klokgelui van de zware Bourdon van de Oude Kerk.

Laatste afscheid

Op de zogenoemde ijzeren lijst staan zo'n 1100 standaard genodigden die de Nederlandse regering en diverse organisaties tijdens de uitvaart vertegenwoordigen. Daarbij komt dan nog alle familie en andere mensen die een directe relatie hadden met de overledene. Ondanks alle belangstelling gebeurt de bijzetting zelf, na de uitvaartdienst, in besloten kring. Dan dalen de naaste familieleden met de kist af in de kelder. Afgeschermd door een gordijn krijgen zij hier gelegenheid voor een laatste afscheid.

Ontdek meer over het Huis van Oranje

Koninklijk Huis

Delft en het Nederlandse Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds Willem van Oranje worden bijna alle leden daarvan bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk. In 2002 en 2004 nog, vonden drie leden van de Koninklijke Familie hier hun laatste rustplaats.

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de 'Vader des Vaderlands'. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was zijn familiegraf in Breda onbereikbaar…

Praalgraf Willem van Oranje

Het praalgraf van Willem van Oranje is wellicht de grootste publiekstrekker van de Nieuwe Kerk. Het kunstwerk bevat veel boeiende symboliek en getuigt van groot respect voor de ‘Vader des Vaderlands’.

Bijzettingen van Oranjes

Sinds Willem van Oranje, de stamvader van de familie Van Oranje-Nassau, zijn bijna alle overledenen van het Nederlandse Koninklijk Huis bijgezet in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk.

Koninklijke grafkelders

Sinds Willem van Oranje zijn nagenoeg alle leden van de Nederlandse Koninklijke Familie begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. De grafkelders zijn niet toegankelijk voor publiek. Hoe ze er precies uitzien is daardoor nog altijd in nevelen gehuld.

Recente bezettingen

In 2002 en 2004 nog, vonden achtereenvolgens Prins Claus, Koningin Juliana en Prins Bernhard hun laatste rustplaats in de Nieuwe Kerk van Delft.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.