1533 – 1584

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de 'Vader des Vaderlands'. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was zijn familiegraf in Breda onbereikbaar…

Aartsvijanden

Willem van Oranje werd geboren in een adellijke Duitse familie - de Nassaus. Toen hij elf jaar was, erfde hij het prinsdom Orange en kwam hij aan het hof van Koning Karel V. Hij was zo populair bij de koning dat deze bij zijn aftreden leunde op Willems schouder. Tegen zijn zoon en opvolger Filips II zei de koning: ‘Houd deze jongeman in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn'. Niemand vermoedde toen dat Willem en Filips aartsvijanden zouden worden...

Geweld

Na verloop van tijd benoemde Filips II Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Met het stijgen op de maatschappelijke ladder steeg echter ook Willems aversie tegen Filips II. De koning wilde namelijk met geweld één grote Europese staat maken, met het rooms-katholicisme als enige godsdienst. Willem daarentegen streed voor vrijheid van geloofsbeleving.

Verzet

De protestanten in de Lage Landen werden steeds harder onderdrukt. Het conflict bereikte een hoogtepunt en Willem moest april 1567 met zijn gezin naar Duitsland vluchten. Van daaruit viel hij de Spaanse overheerser aan met een legertje dat hij had verzameld, ondanks dat hij zelf rooms-katholiek was. Het lukte echter niet de opmars van Filips II te stuiten.

Moordaanslag

15 maart 1580 verklaarde de koning Willem van Oranje vogelvrij. Er werden verschillende aanslagen op zijn leven gepleegd. De laatste periode van Willems leven verbleef hij in Delft, in het huidige Prinsenhof. Daar voelde hij zich betrekkelijk veilig... De Fransman Balthasar Gerards wist echter toch binnen te dringen en schoot hem van korte afstand dood. Zijn laatste woorden waren volgens de overlevering (in het Frans): ‘Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.'

Laatste rustplaats

Normaal gesproken zou Willem van Oranje in Breda begraven zijn, ware het niet dat deze stad was bezet door de Spanjaarden. Zodoende werd hij begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. Sindsdien vinden alle leden van het Nederlandse Koninklijk Huis hier hun laatste rustplaats.

Gebeurtenissen

1533 – Van Oranje & NK puur toevallig

1544 – Van Oranje erfde het prinsendom

1555 – Willem van Oranje stadhouder

1567 – Willem van Oranje vlucht met gezin

1580 – Willem van Oranje vogelvrij

1583 – Jurist Hugo de Groot

1584 – Dood Willem van Oranje

Ontdek meer over het Huis van Oranje

Koninklijk Huis

Delft en het Nederlandse Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds Willem van Oranje worden bijna alle leden daarvan bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk. In 2002 en 2004 nog, vonden drie leden van de Koninklijke Familie hier hun laatste rustplaats.

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de 'Vader des Vaderlands'. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was zijn familiegraf in Breda onbereikbaar…

Praalgraf Willem van Oranje

Het praalgraf van Willem van Oranje is wellicht de grootste publiekstrekker van de Nieuwe Kerk. Het kunstwerk bevat veel boeiende symboliek en getuigt van groot respect voor de ‘Vader des Vaderlands’.

Bijzettingen van Oranjes

Sinds Willem van Oranje, de stamvader van de familie Van Oranje-Nassau, zijn bijna alle overledenen van het Nederlandse Koninklijk Huis bijgezet in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk.

Koninklijke grafkelders

Sinds Willem van Oranje zijn nagenoeg alle leden van de Nederlandse Koninklijke Familie begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. De grafkelders zijn niet toegankelijk voor publiek. Hoe ze er precies uitzien is daardoor nog altijd in nevelen gehuld.

Recente bezettingen

In 2002 en 2004 nog, vonden achtereenvolgens Prins Claus, Koningin Juliana en Prins Bernhard hun laatste rustplaats in de Nieuwe Kerk van Delft.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.