Jaarthema CityKerk-diensten

'Op zoek naar echt mens-zijn'

In de CityKerk-diensten (voorheen zoekdiensten) gaan we dit seizoen op zoek naar wat echt mens-zijn is. Wie zijn we als mens in een wereld vol meningen en verwachtingen? Wat delen we als mensen in een wereld vol verschillen? Hoe blijven we menselijk bij alle (ook technologische) veranderingen en tegenstellingen?

Wat ben ik waard?

Zondag 3 september 2023
14.45 u Nieuwe Kerk (14.30 u inloop)
Thema: Wat ben ik waard?
Jaarthema: ‘op zoek naar echt mens-zijn’

In de dienst van 3 september stellen we de vraag: wat ben ik waard? Waar ontleen ik mijn waarde aan als mens? Moet ik die waarde zelf waarmaken of is die mij gegeven? Wat ben ik waard als ik niet kan voldoen aan de verwachting van anderen of van de samenleving? In de bijbel wordt je waarde niet ontleend aan de waardering van anderen of van jezelf. Je waarde ligt verankerd in het basisgegeven ieder mens door God geschapen is naar zijn beeld. Hoe helpt dit perspectief mijzelf en mijn medemensen op waarde te schatten?

De CityKerk-dienst wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Inloop met lunch vanaf 14.30 u, met aansluitend om 14.45 u de dienst.

Over de CityKerkDienst

CityKerk-dienst is de nieuwe naam voor de maandelijkse open viering in de Nieuwe Kerk, tot nu toe bekend als de zoekdiensten. Al meer dan 10 jaar bieden we deze open diensten in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met een bijbellezing, een overdenking en mooie liederen. De CityKerk-dienst is een activiteit van CityKerk Delft, onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.