Koninklijke grafkelders

Sinds Willem van Oranje zijn nagenoeg alle leden van de Nederlandse Koninklijke Familie begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. De grafkelders zijn niet toegankelijk voor publiek. Hoe ze er precies uitzien is daardoor nog altijd in nevelen gehuld.

Geheimzinnig

In totaal liggen momenteel 46 stoffelijke overschotten in de kelders. De crypten zijn niet toegankelijk voor publiek vanwege de privacy van de Koninklijke Familie en omdat de kelders zich er niet voor lenen. Sleutelbewaarder is de burgemeester van Delft.

Onbekende kistjes

De koninklijke grafkelder bestaat uit twee delen. Het oudste deel ligt direct onder het praalgraf van Willem van Oranje. Hier liggen de stoffelijke overschotten van de Vader des Vaderlands zelf en van tien van zijn meest nauwe verwanten. Er staan echter ook drie kleine kistjes met het opschrift ‘onbekend'. Vermoedelijk bevatten twee daarvan doodgeboren kleinkinderen van Willem van Oranje. Dit is echter niet zeker.

Grondwater

Het tweede deel van de koninklijke grafkelders is een stuk groter en ligt een aantal meters naar achter. Deze kelder werd in 1822 in gebruik genomen. Tijdens de Franse revolutie werd de grafkelder niet geplunderd, in tegenstelling tot die van de Nassaus in Leeuwarden. Wel werd de crypte beschadigd door stijgend grondwater, toen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog de stookolie van de Delftse gemalen opraakte.

Zware steen

In de loop der jaren werden de kelders verschillende keren verbouwd. Koningin Wilhelmina liet als laatste een zware natuurstenen plaat met vier koperen ringen in de hoeken op de ingang van de grafkelders leggen. Op deze steen staat het wapen van de familie Oranje-Nassau en in het Latijn: ‘Hier verwacht Willem I, de Vader des Vaderlands, de wederopstanding'.

Uitbreiding

Na een ingrijpende verbouwing is een uitbreiding van de koninklijke grafkelders gerealiseerd. Deze werd in 2022 opgeleverd. Op deze plattegrond van de NOS is te zien hoe de verschillende delen zijn uitgebouwd.

Ontdek meer over het Huis van Oranje

Koninklijk Huis

Delft en het Nederlandse Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds Willem van Oranje worden bijna alle leden daarvan bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk. In 2002 en 2004 nog, vonden drie leden van de Koninklijke Familie hier hun laatste rustplaats.

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de 'Vader des Vaderlands'. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was zijn familiegraf in Breda onbereikbaar…

Praalgraf Willem van Oranje

Het praalgraf van Willem van Oranje is wellicht de grootste publiekstrekker van de Nieuwe Kerk. Het kunstwerk bevat veel boeiende symboliek en getuigt van groot respect voor de ‘Vader des Vaderlands’.

Bijzettingen van Oranjes

Sinds Willem van Oranje, de stamvader van de familie Van Oranje-Nassau, zijn bijna alle overledenen van het Nederlandse Koninklijk Huis bijgezet in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk.

Koninklijke grafkelders

Sinds Willem van Oranje zijn nagenoeg alle leden van de Nederlandse Koninklijke Familie begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. De grafkelders zijn niet toegankelijk voor publiek. Hoe ze er precies uitzien is daardoor nog altijd in nevelen gehuld.

Recente bezettingen

In 2002 en 2004 nog, vonden achtereenvolgens Prins Claus, Koningin Juliana en Prins Bernhard hun laatste rustplaats in de Nieuwe Kerk van Delft.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.