1533 - ✝ 1584

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de ‘Vader des Vaderlands’. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was het familiegraf in Breda onbereikbaar …

Algemeen

Willem van Oranje werd geboren in een adellijke Duitse familie - de Nassaus. Toen hij elf jaar was, erfde hij het prinsdom Orange en kwam hij aan het hof van Koning Karel V. Hij was zo populair bij de koning dat deze bij zijn aftreden leunde op Willems schouder. Tegen zijn zoon en opvolger Filips II zei de koning: ‘Houd deze jongeman in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn'. Niemand vermoedde toen dat Willem en Filips aartsvijanden zouden worden ...

Geweld

Na verloop van tijd benoemde Filips II Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Met het stijgen op de maatschappelijke ladder steeg echter ook Willems aversie tegen Filips II. De koning wilde namelijk met geweld één grote Europese staat maken, met het rooms-katholicisme als enige godsdienst. Willem daarentegen streed voor vrijheid van geloofsbeleving.

Geweld

De protestanten in de Lage Landen werden steeds harder onderdrukt. Het conflict bereikte een hoogtepunt en Willem moest april 1567 met zijn gezin naar Duitsland vluchten. Van daaruit viel Oranje - die zelf rooms-katholiek was - de Spaanse overheerser aan met een legertje dat hij had verzameld. Het lukte echter niet de opmars van Filips II te stuiten.

Gebeurtenissen

1533 – Van Oranje & NK puur toevallig

1544 – Van Oranje erfde het prinsendom

1555 – Willem van Oranje stadhouder

1567 – Willem van Oranje vlucht met gezin

1580 – Willem van Oranje vogelvrij

1583 – Jurist Hugo de Groot

1584 – Dood Willem van Oranje

Ontdek meer over de Markante Personages

1533 - ✝ 1584

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de 'Vader des Vaderlands'. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was zijn familiegraf in Breda onbereikbaar…

1772 – ✝ 1843

Koning Willem I

Het was rond het jaar 1800 in de Lage Landen. Het tijdperk van de stadhouders was voorbij, en Napoleon Bonaparte rukte op vanuit het zuiden… Toen werd Willem I Frederik de eerste koning der Nederlanden en stelde de dynastie van de Oranjes veilig.

1774 – ✝ 1799

Willem George Frederik

Willem George Frederik van Oranje-Nassau was de jongste zoon van de laatste stadhouder Willem V en het broertje van de eerste Koning der Nederlanden; Willem I Frederik. Hij was een bezielende legeraanvoerder die, ondanks een vervelende schouderwond, moedig streed tegen de Fransen.

1880 – ✝ 1962

Koningin Wilhelmina

Bijna 58 jaar was Wilhelmina koningin; de langste regeerperiode sinds het ontstaan van de Nederlandse constitutionele monarchie in 1815. In die periode leidde ze het land door twee wereldoorlogen én de wederopbouw.

1936 – ✝ 2002

Prins Claus

Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg – of kortweg Prins Claus – trouwde in 1966 met Beatrix der Nederlanden, koningin der Nederlanden van 1980 - 2013. Niet iedereen was blij met deze van oorsprong Duitse prins. Later nam zijn populariteit echter alleen maar toe.

Koningin Juliana

1909 – ✝ 2004

Koningin Juliana was de tweede in een reeks van drie leden van het Koninklijk Huis die vrij snel na elkaar overleden en in de Nieuwe Kerk begraven werden. Ze werd voorgegaan door haar schoonzoon, prins Claus. Echtgenoot Prins Bernhard volgde Juliana nog hetzelfde jaar.

Prins Bernhard

1911 – ✝ 2004

Prins Bernhard was de prins-gemaal van Koningin Juliana en de vader van Prinses Beatrix. Hij werd geboren in het Duitse groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach.

Hugo de Groot

1583 – ✝ 1645

Hugo de Groot wordt beschouwd als een van de grootste juristen ooit. Met beroemde werken als ‘De jure belli ac pacis’ en ‘Mare Liberum’ legde hij de basis voor het huidige Westerse rechtssysteem. Zijn invloed werd echter niet door iedereen gewaardeerd …

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.