1533 - ✝ 1584

Willem van Oranje

Willem van Oranje; de ‘Vader des Vaderlands’. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was het familiegraf in Breda onbereikbaar …

Algemeen

Willem van Oranje werd geboren in een adellijke Duitse familie - de Nassaus. Toen hij elf jaar was, erfde hij het prinsdom Orange en kwam hij aan het hof van Koning Karel V. Hij was zo populair bij de koning dat deze bij zijn aftreden leunde op Willems schouder. Tegen zijn zoon en opvolger Filips II zei de koning: ‘Houd deze jongeman in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn'. Niemand vermoedde toen dat Willem en Filips aartsvijanden zouden worden ...

Geweld

Na verloop van tijd benoemde Filips II Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Met het stijgen op de maatschappelijke ladder steeg echter ook Willems aversie tegen Filips II. De koning wilde namelijk met geweld één grote Europese staat maken, met het rooms-katholicisme als enige godsdienst. Willem daarentegen streed voor vrijheid van geloofsbeleving.

Geweld

De protestanten in de Lage Landen werden steeds harder onderdrukt. Het conflict bereikte een hoogtepunt en Willem moest april 1567 met zijn gezin naar Duitsland vluchten. Van daaruit viel Oranje - die zelf rooms-katholiek was - de Spaanse overheerser aan met een legertje dat hij had verzameld. Het lukte echter niet de opmars van Filips II te stuiten.

Gebeurtenissen

1533 – Van Oranje & NK puur toevallig

1544 – Van Oranje erfde het prinsendom

1555 – Willem van Oranje stadhouder

1567 – Willem van Oranje vlucht met gezin

1580 – Willem van Oranje vogelvrij

1583 – Jurist Hugo de Groot

1584 – Dood Willem van Oranje

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.