1641 – ✝ 1720

Anthonie Heinsius

Anthonie Heinsius was een uit Delft afkomstig staatsman in de tijd van stadhouder Willem III van Oranje. Begonnen als advocaat, werkte hij zich uiteindelijk op tot raadspensionaris van het gewest Holland – zij het niet helemaal vrijwillig …

Op missie

Anthonie Heinsius werd geboren als zoon van een Delftse politicus. Hij studeerde rechten in het Franse Orléans, en trad in de voetsporen van zijn vader. Het schijnt dat Heinsius een zeer tactvolle maar onbuigzame onderhandelaar was. Willem III van Oranje stuurde hem dan ook graag op missie om de Nederlandse belangen te verdedigen bij het vijandige Frankrijk.

Hoge ambtenaar

Uiteindelijk was het ook deze stadhouder Willem III die ervoor zorgde dat Heinsius raadspensionaris van het gewest Holland werd - hoewel hij dat aanvankelijk zelf niet wilde. De raadspensionaris was de hoogste ambtenaar van het gewest, en de vertegenwoordiger naar de Staten-Generaal. Op 25 juni 1689 werd Heinsius beëdigd. Mede dankzij zijn inspanningen kwam het in 1713 tot vrede met Frankrijk.

Vrijgezel

Ondanks zijn hoge functies bleef Heinsius heel gewoon. Hij investeerde niet in land of andere statussymbolen en bleef zijn hele leven vrijgezel. Bij zijn dood liet hij een vermogen van ongeveer 750.000 gulden achter. Heinsius werd begraven in de Oude Kerk.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.