1579 – ✝ 1630

Johannes Stalpaert van der Wiele

Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het protestantisme de overheersende godsdienst in de Nederlanden. De Beeldenstormers hadden alle kerken met geweld ontdaan van heiligenbeelden. Katholieken moesten noodgedwongen samenkomen in schuilkerken. Dichter, jurist en priester Johannes Stalpaert van der Wiele nam het voor hen op.

Felle dichter

Johannes Stalpaert van der Wiele werd geboren in Den Haag. Hij genoot een opleiding in Leuven en Rome en werd in 1612 pastoor van Delft. Daarnaast was Van der Wiele een fervent dichter. Hij schreef talloze lofzangen en geestelijke liederen, waarin hij soms fel uithaalde naar hervormers als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Van der Wiele werd een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de contrareformatie.

Geheime kerk

In de tijd van Van der Wiele mochten katholieke gelovigen niet in het openbaar samenkomen. Daarom richtte hij voor hen een zogenoemde schuilkerk in aan het Bagijnhof, die tot op heden in gebruik is. Achter een op het oog doorsnee gevel kon je zo toch je geloof beleven.

Standbeeld

Na Van der Wieles dood in 1630 werd hij begraven in de Oude Kerk. In 1962 maakte Arie Teeuwisse van hem een standbeeld. Dat staat nog steeds op het Bagijnhof, bij de kerk waar Van der Wiele altijd preekte. Teeuwisse maakte ook het standbeeld van de bagijn Geertruyt van Oosten, dat is te bezichtigen naast de Oude Kerk.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.