1598 – ✝ 1653

Maarten Tromp

Maarten Harpertszoon Tromp is misschien wel de meest opvallende zeeheld die de Nederlandse geschiedenis rijk is. In een tijd van internationale spanning en toenemende wereldhandel stond hij afwisselend in dienst van de koopvaart en de marine. Daar werkte hij zich op van scheepsjongen tot opperbevelhebber.

Het begin

Als zoon van een kapitein was Maarten Tromp voorbestemd zelf ook zeevaarder te worden. Op negenjarige leeftijd voer hij al mee op het fregat van zijn vader - de Olifantstromp. Vandaar wellicht zijn achternaam ...

Grootvadertje

Tromp werkte zich op tot stuurman, kapitein en uiteindelijk admiraal. In weerwil van politiek gekonkel binnen de marineleiding - en soms ondanks een gebrek aan fatsoenlijk materieel - zette hij diverse successen op zijn naam. Tromp was populair bij het volk; zijn bemanning gaf hem de koosnaam Bestevaêr: ‘grootvadertje'.

In het harnas

Tromps laatste optreden was in 1653, tijdens de Slag bij Ter Heijde. Een scherpschutter raakte hem in de linkerborst en hij stierf. Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden: ‘Ik heb gedaan, houdt goeden moed'. Ooggetuigen beweerden echter dat hij op slag dood was. Tromp werd geëerd met een rijk uitgevoerd grafmonument in de Oude Kerk.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.