1530 –✝ 1625

Clara van Spaerwoude

Clara van Spaerwoude is onlosmakelijk verbonden met de Delftse geschiedenis. Er is zelfs een Delftse straat naar haar vernoemd. Het meest bekend werd Van Spaerwoude vanwege haar enorme erfenis, die ze verdeelde in de vorm van huwelijksgiften. Tot ruim driehonderd jaar na haar dood maakte zij daarmee vele bruidsparen gelukkig.

Delftse meisjes

Als dochter van een goudsmid ontbrak het Clara van Spaerwoude nooit aan geld. Ze had behalve een groot vermogen ook een groot hart. Van 1578 tot 1579 zorgde Van Spaerwoude voor de arme fraters; in 1578 en van 1581 tot 1590 was zij moeder van het Delftse Meisjeshuis. Ook steunde ze verschillende goede doelen.

Huwelijksgiften

In 1556 trouwde Clara van Spaerwoude met burgemeesterszoon Arent van der Meer. De rijke weldoenster en haar man kregen geen kinderen. Misschien dat ze daarom in haar testament liet opnemen dat haar nalatenschap in de vorm van huwelijksgiften moest worden uitgedeeld aan ‘vrome en eerlijke jongens en dochters van mijn geslacht'.

Half miljoen gulden

Vanaf de dood van Clara van Spaerwoude ontvingen getrouwde nakomelingen ieder zo'n driehonderd gulden. Dit bedrag werd steeds minder, tot omgerekend zo'n 11,35 euro in 1922. Toen besloot de minister het fonds op te heffen. Het restkapitaal - ongeveer een half miljoen gulden - werd verdeeld over de armste nazaten. Vandaag de dag verwijst een prachtig epitaaf in de Oude Kerk nog steeds naar de bijzondere Clara van Spaerwoude.

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.