‘Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden benne groot, zijn daden benne groot, hij heeft gewonnen de Zilveren Vloot …’ De triomfantelijke tekst van het beroemde lied over Piet Hein. In 1628 kaapte hij een bijzonder waardevol zeetransport van de Spaanse overheerser. Het maakte hem een van de bekendste zeehelden van Nederland …

Twaalf miljoen

Piet Pieterszoon Heyn was een geboren zeevaarder. In opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC) boekte hij diverse overwinningen op bijvoorbeeld de Spanjaarden. Het meest bekend is de kaping van de zilvervloot in de baai van Matanzas, bij Cuba. Na een zeer eenvoudige overwinning maakten Piet Hein en zijn bemanning in september 1628 een lading ter waarde van ongeveer twaalf miljoen gulden buit. Schattingen van de huidige waarde variëren van honderd miljoen tot honderd miljard euro ... De oorlog tegen Spanje kon er in ieder geval een jaar lang van betaald worden.

Geen erkenning

Zelf was Piet Hein niet erg onder de indruk. Terwijl de mensen hem in Leiden toezongen, beklaagde hij zich bij de burgemeester over het feit dat ‘het volck nu raest, omdat ick soo grooten schat t'huys brenghe, daer weijnich voor hebbe gedaen', terwijl hij na ‘verre grooter daden' nooit erkenning ontving.

Dood

Aan de heldendaden van Piet Hein kwam op 17 juni 1629 abrupt een einde, tijdens een gevecht met twee vijandige kaperschepen. Hij werd geraakt door een zware kogel en was op slag dood. Zo stierf Piet Hein in het harnas. Hij werd begraven in de Oude Kerk, waar later een fraai marmeren praalgraf werd geplaatst.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1